http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 
Informacja o kontrolach zewnętrznych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach


L.P Wojewoda Śląski "Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania Środków publicznych na samochody służbowe, delegacje i organizację szkoleń w 2017r" Data kontroli
Wystąpienie pokontrolne
1 Wojewoda Śląski Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania Środków publicznych na samochody służbowe, delegacje i organizację szkoleń w 2017r. ; 18.04.2018- 29.05.2018r
PDF
2 Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne do wystąpienia. 30.04.2019
PDF
3 Pismo Ślaskiego Lekarza Weterynarii do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 08.05.2019
PDF


L.P Organ Data kontroli
Wystąpienie pokontrolne
1 Główny Inspektorat Weterynarii " Audyt kontroli urzędowych wynikających z nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2017 i 2018 do dnia kontroli". 19.11.2018-
23.11.2018

PDF
2 "Państwowa Inspekcja Pracy "Kontrola w zakresie przestrzegania przez pracodawcę wybranych przepisów prawa pracy". 24, 29.05.2019; 10,25,26.06.2019r.
PDF


ARCHIWUM
Kontrole archiwum 2006


Kontrole archiwum 2007


Kontrole archiwum 2008


Kontrole archiwum 2009


Kontrole archiwum 2010


Kontrole archiwum 2011


Kontrole archiwum 2015


Kontrole archiwum 2016


Kontrole archiwum 2017


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Utworzony przez :Dariusz Giel
Zaktualizowany przez : Marta Błachut
Data ostatniej aktualizacji :2019-07-18
Opublikował :Adam Koziak


© WIW Katowice 2007-2019