http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP :


https://epuap.gov.pl/.../m310x5muhd/skrytka

W celu skorzystania z elektronicznego przesłania wniosków do urzędu konieczne jest założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP - adres internetowy: http://epuap.gov.pl


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Wojciech Gwizdała
Data utworzenia :2014-03-28
Data publikacji :2014-03-28
Opublikował :Wojciech Gwizdała

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) uruchomiona zostanie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza.


Adres e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej : kancelaria katowice.wiw.gov.pl
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) ( ISAP),
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) ( ISAP),
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno–technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z dnia 13 października 2005 r.) ( PDF),
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) ( PDF),
  • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450) ( ISAP).

Będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje mające na celu wzbogacenie, udoskonalenie i szersze dostosowanie do oczekiwań społecznych wprowadzonego systemu udostępniania informacji publicznej. W tym celu prosimy o kontakt z Redakcją Biuletynu.


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Wojciech Gwizdała
Data utworzenia :2011-03-31
Data aktualizacji :2019-01-25
Opublikował :Wojciech GwizdałaZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019