http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Katowicach

1) Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach jest obowiązany:

 • poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej zamieszczonej w BIP,
 • dalej udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie,
 • poinformować o przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.

 • 2) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

  Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji w celu ponownego wykorzystywania, określenie warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

  Osobie, która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji przysługują następujące uprawnienia:

  1) w przypadku otrzymania decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania - do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia , a od decyzji organu wyższego stopnia - skargi do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w tre?ci decyzji,

  2) w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania - do złożenia sprzeciwu od oferty do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Od w/w decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, a od decyzji organu wyższego stopnia - skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.


  liczba pobrań pliku : 0
  Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Autor :Dariusz Giel
  Data publikacji :2012-09-19
  Data utworzenia :2012-09-19
  Opublikował :Dawid Danielewski  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
  Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

  >>> czytaj więcej

  © WIW Katowice 2007-2019