http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | Rejestr zmian 2019r.

Data publikacji : 2019-10-18
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia:2019-10-18
Dział : Zamówienia Publiczne
Zakres : Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data publikacji : 2019-10-18
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia:2019-10-18
Dział : Zamówienia Publiczne
Zakres : Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data publikacji : 2019-10-17
Autor : Maciej Trojan
Data utworzenia:2019-10-16
Dział : Strona główna
Zakres : Zmiana zapisu dot. ASF w Polsce.


Data publikacji : 2019-10-17
Autor : Violetta Dopierała
Data utworzenia:2019-10-17
Dział : Strona główna BIP- Informacje
Zakres : 100-lecie Administracji Weterynaryjnej w Warszawie


Data publikacji : 2019-10-14
Autor : Dorota Łazarek-Tabor
Data utworzenia:2019-10-14
Dział : Zakładka Zakład Higieny Weterynaryjne -> Zakres wykonywanych badań-
Zakres : Badanie mięsa na obecność włośni - Wykaz Terenowych Punktów Wytrawiania


Data publikacji : 2019-10-14
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia:2019-10-14
Dział : Zamówienia Publiczne
Zakres : Kwoty które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz zbiorcze zestawienie ofert.


Data publikacji : 2019-10-10
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia:2019-10-10
Dział : Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców I


Data publikacji : 2019-10-10
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia:2019-10-10
Dział : Zamówienia Publiczne
Zakres : Informacja z otwarcia ofert.


Data publikacji : 2019-10-10
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia:2019-10-10
Dział : Kontrole/ Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na rok 2019- korekta nr 6


Data publikacji : 2019-10-03
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia:2019-10-02
Dział : Zamówienia Publiczne
Zakres : WYKONANIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ WIW-AG-ZP-272-6-2019


Data publikacji : 2019-10-02
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia:2019-10-02
Dział : Zamówienia Publiczne
Zakres : PRZETARG NIEOGRANICZONY dostawa i montaż urządzenia laboratoryjnego - autoklawu dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach. (Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.7.2019)


Data publikacji : 2019-10-02
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia:2019-10-01
Dział : Zamówienia Publiczne
Zakres : INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Data publikacji : 2019-10-01
Autor : Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia:2019-10-01
Dział : Powiatowych Inspektoratów Weterynarii
Zakres : Z dniem 30.09.2019 r. Pan Szczepan Błachut - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach został odwołany ze stanowiska


Data publikacji : 2019-10-01
Autor : Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia:2019-10-01
Dział : Praca
Zakres : Wyniku naboru na stanowisko młodszego asystenta na pracowni serologii


Data publikacji : 2019-10-01
Autor : Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia:2019-10-01
Dział : Praca
Zakres : Wyniku naboru na stanowisko młodszego asystenta na pracowni badań chemicznych


Data publikacji : 2019-09-20
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia:2019-09-19
Dział : Kontrole/ Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na rok 2019- korekta nr 5


Data publikacji : 2019-09-20
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia:2019-09-19
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : PRZETARG NIEOGRANICZONY dostawa i montaż urządzenia laboratoryjnego - autoklawu dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach. (WIW-AG-ZP-272-5-2019)


Data publikacji : 2019-09-19
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia:2019-09-19
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : PRZETARG NIEOGRANICZONY dostawa i montaż urządzenia laboratoryjnego - autoklawu dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach. (WIW-AG-ZP-272-5-2019)


Data publikacji : 2019-09-05
Autor : Violetta Dopierała
Data utworzenia:2019-09-05
Dział : Strona główna BIP- Informacje
Zakres : Dożynki Jasnogórskie


Data publikacji : 2019-09-04
Autor : Dorota Łazarek-Tabor
Data utworzenia:2019-08-19
Dział : Zakład Higieny Weterynaryjnej
Zakres : Listy badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji.


Data publikacji : 2019-09-03
Autor : Danuta Świerczek
Data utworzenia:2019-09-03
Dział :Strona startowa - ważne komunikaty
Zakres : Informacja dotycząca jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Data publikacji : 2019-08-29
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia:2019-08-29
Dział : Zakład Higieny Weterynaryjnej-Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakres : INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Data publikacji : 2019-08-28
Autor : Dorota Łazarek-Tabor
Data utworzenia:2019-08-27
Dział : Zakład Higieny Weterynaryjnej-Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakres : Zmienić nazwę na: Akredytacja Nr AB 548 PCA - Zakres akredytacji- wydanie 22 z 19 sierpnia 2019 r.


Data publikacji : 2019-08-20
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia:2019-08-19
Dział : Zamówienia Publiczne
Zakres : Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz zbiorcze zestawienie złożonych ofert - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - na dostawę ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH.


Data publikacji : 2019-08-20
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia:2019-08-19
Dział : Zamówienia Publiczne
Zakres : INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (WIW-AG-ZP-272-2-2019).


Data publikacji : 2019-08-19
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia:2019-08-19
Dział : Zamówienia Publiczne
Zakres : Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów do badań mikrobiologicznych


Data publikacji : 2019-08-16
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia:2019-08-14
Dział : Zamówienia Publiczne
Zakres : 4 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW


Data publikacji : 2019-08-14
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia:2019-08-14
Dział : Zamówienia Publiczne
Zakres : 3 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW


Data publikacji : 2019-08-12
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia:2019-08-13
Dział : Zamówienia Publiczne
Zakres : 2 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW


Data publikacji : 2019-08-12
Autor : Maciej Trojan
Data utworzenia:2019-08-12
Dział : Strona główna
Zakres : Zmiana zapisu dot. ilości ognisk i przypadków ASF w Polsce.


Data publikacji :2019-08-09
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2019-08-12
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz zbiorcze zestawienie złożonych ofert.


Data publikacji :2019-08-09
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2019-08-09
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : 1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW


Data publikacji :2019-08-07
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2019-08-07
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz zbiorcze zestawienie ofert WIW-AG-ZP272-3-2019


Data publikacji :2019-08-07
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2019-08-07
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 3


Data publikacji :2019-08-07
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2019-08-07
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 2


Data publikacji :2019-08-06
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2019-08-06
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW


Data publikacji :2019-08-06
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2019-08-06
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców III WIW.AG.ZP.272.3.2019


Data publikacji :2019-08-06
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2019-08-06
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH (WIW-AG-ZP-272-4-2019)


Data publikacji :2019-08-06
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2019-08-06
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców II WIW.AG.ZP.272.3.2019


Data publikacji :2019-08-05
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia :2019-08-02
Dział : Kontrole/ Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na rok 2019- korekta nr 4


Data publikacji :2019-08-02
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2019-08-02
Dział : Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców I WIW.AG.ZP.272.3.2019


Data publikacji :2019-07-30
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia :2019-07-31
Dział : Kontrole/ Działalność kontrolna
Zakres : Wykonanie planu kontroli w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach w II kwartale 2019r.


Data publikacji :2019-07-30
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2019-07-30
Dział : Zamówienia Publiczne
Zakres : PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WZORCÓW ORAZ MATERIAŁÓW CERTYFIKOWANYCH DO BADAŃ LABORATORYJNYCH (WIW-AG-ZP-272-2-2019)


Data publikacji :2019-07-30
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2019-07-30
Dział : Zamówienia Publiczne
Zakres : PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
(WIW-AG-ZP-272-3-2019)


Data publikacji :2019-07-24
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia :2019-07-24
Dział : Kontrole/ Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na rok 2019- korekta nr 3.


Data publikacji :2019-07-19
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia :2019-07-18
Dział : Kontrole/ Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na rok 2019- korekta nr 2.


Data publikacji :2019-07-18
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia :2019-06-26
Dział : Kontrole/ Kontrola zewnętrzna
Zakres : Państwowa Inspekcja Pracy "Kontrola w zakresie przestrzegania przez pracodawcę wybranych przepisów prawa pracy". Data kontroli 24, 29.05.2019; 10,25,26.06.2019r.


Data publikacji :2019-07-12
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2019-07-12
Dział : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakres : INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.


Data publikacji :2019-07-12
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2019-07-11
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego asystenta na pracowni serologii


Data publikacji :2019-07-12
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2019-07-11
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego asystenta
na pracowni badań chemicznych


Data publikacji :2019-07-02
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2019-07-02
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. obsługi w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Katowicach


Data publikacji :2019-07-02
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2019-07-02
Dział : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakres : INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT


Data publikacji :2019-06-25
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2019-06-25
Dział : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców NR SPRAWY: WIW.AG.ZP.272.1.2019


Data publikacji : 2019-07-02
Autor : Maciej Trojan
Data utworzenia:2019-07-02
Dział : Strona główna
Zakres : Zmiana zapisu dot. ilości ognisk i przypadków ASF w Polsce.


Data publikacji :2019-06-19
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia :2019-06-19
Dział : Kontrole/ Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na rok 2019- korekta nr 1


Data publikacji :2019-06-18
Autor : Dorota Łazarek-Tabor
Data utworzenia :2019-06-17
Dział : Zakładka Zakład Higieny Weterynaryjnej-> Strefa klienta-badania usługowe-> wzory zleceń-Formularze zleceń do pobrania
Zakres : Aktualizacja wzorów zleceń pobrań.


Data publikacji :2019-06-12
Autor : Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2019-06-12
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko młodszego asystenta na pracowni badań chemicznych


Data publikacji :2019-06-12
Autor : Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2019-06-12
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko młodszego asystenta na pracowni serologii


Data publikacji : 2019-06-12
Autor : Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia:2019-06-12
Dział : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakres : PRZETARG NIEOGRANICZONY-WYKONANIE OCIEPLENIA I REMONTU DACHU DWUDZIELNEGO BUDYNKU GŁÓWNEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W KATOWICACH, POŁOŻONEGO W KATOWICACH PRZY ULICY BRYNOWSKIEJ 25A Numer sprawy: WIW.AG.ZP.272.1.2019


Data publikacji : 2019-06-07
Autor : Maciej Trojan
Data utworzenia:2019-06-06
Dział : Strona główna
Zakres : Zmiana zapisu dot. ilości ognisk i przypadków ASF w Polsce.


Data publikacji :2019-06-06
Autor : Konrad Kuczera
Data utworzenia :2019-06-06
Dział : Działalność Inspekcji Weterynaryjnej.
Zakres : Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej woj. śląskiego za rok 2018.


Data publikacji :2019-06-04
Autor : Konrad Kuczera
Data utworzenia :2019-06-04
Dział : Działalność Socjalna WIW Katowice
Zakres : Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach.


Data publikacji :2019-05-29
Autor : Dorota Łazarek-Tabor
Data utworzenia :2019-05-28
Dział : Zakładka Zakład Higieny Weterynaryjnej- Strefa klienta-badania usługowe- wzory zleceń
Zakres : Wzory zleceń.


Data publikacji :2019-05-29
Autor : Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2019-05-28
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego asystenta na pracowni mikrobiologii spożywczej


Data publikacji :2019-05-28
Autor :Dorota Łazarek-Tabor
Data utworzenia :2019-05-28
Dział :Wzory zleceń
Zakres : Aktualny wzór z Pracowni Serologii


Data publikacji :2019-05-28
Autor : Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2019-05-28
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko młodszego asystenta na pracowni mikrobiologii spożywczej


Data publikacji :2019-05-28
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia :2019-05-27
Dział : Prowadzone rejestry i ewidencje/ informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach
Zakres : Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach


Data publikacji :2019-05-28
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia :2019-05-27
Dział : Petycje
Zakres : Zasady składania i rozpatrywania petycji w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach


Data publikacji :2019-05-28
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia :2019-05-27
Dział : Przyjmowanie skarg i wniosków
Zakres : Przyjmowanie skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach.


Data publikacji :2019-05-27
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia :2019-05-27
Dział : Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Zakres : Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach .


Data publikacji :2019-05-27
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia :2019-05-27
Dział :Stan przyjmowania spraw i kolejność ich załatwiania
Zakres : Stan przyjmowania spraw i kolejność ich załatwiania w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach .


Data publikacji :2019-05-23
Autor : Dorota Łazarek-Tabor
Data utworzenia :2019-05-22
Dział :Zakres wykonywanych badań
Zakres : Aktualnego zakresu badań dla Pracowni Mikrobiologii .


Data publikacji :2019-05-22
Autor : Dorota Łazarek-Tabor
Data utworzenia :2019-05-21
Dział :Zakres wykonywanych badań
Zakres : Aktualnego zakresu badań dla Pracowni Badań Chemicznych.


Data publikacji :2019-05-13
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia :2019-05-08
Dział :Kontrole/ Działalność kontrolna
Zakres : Wykonanie planu kontroli w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach w I kwartale 2019 r.


Data publikacji : 2019-05-13
Autor : Maciej Trojan
Data utworzenia:2019-05-11
Dział : Strona główna
Zakres : Zmiana zapisu dot. ilości ognisk i przypadków ASF w Polsce.


Data publikacji : 2019-05-10
Autor : Jerzy Smogorzewski
Data utworzenia:2019-04-15
Dział : Kontrole/ Kontrola zewnętrzna
Zakres : Pismo Ślaskiego Lekarza Weterynarii do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Data publikacji : 2019-05-09
Autor : Ewelina Janosz
Data utworzenia:2019-04-15
Dział : Działalność Inspekcji Weterynaryjnej woj.śląskiego
Zakres : Sprawozdania finansowego WIW+PIW (bilans, rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa) łącznego za rok 2018.


Data publikacji : 2019-05-09
Autor : Ewelina Janosz
Data utworzenia:2019-03-28
Dział : Działalność Inspekcji Weterynaryjnej woj.śląskiego
Zakres : Sprawozdania finansowe WIW (bilans, rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa) jednostkowego za rok 2018


Data publikacji : 2019-05-08
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia:2019-04-17
Dział : Kontrole/ Kontrola zewnętrzna
Zakres : Audyt kontroli urzędowych wynikających z nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem
pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2017 i 2018 do dnia kontroli


Data publikacji : 2019-05-08
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia:2019-04-17
Dział : Kontrole/ Kontrola zewnętrzna
Zakres : Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków publicznych na samochody służbowe, delegacje i organizację szkoleń w 2017r


Data publikacji : 2019-05-08
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia:2019-04-17
Dział : Kontrole/ Kontrola zewnętrzna
Zakres : Kontrola postępowania z dokumentacją w archiwum zakładowym


Data publikacji : 2019-05-08
Autor : Marta Błachut
Data utworzenia:2019-04-17
Dział : Kontrole/ Kontrola zewnętrzna
Zakres : Wystąpienie pokontrolne " Kontrola w zakresie koordynowania i kontrolowania przez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
prawidłowości realizacji nadzoru ŚlWLW w zakresie rejestracji i identyfikacji koniowatych
oraz nadzoru PLW w Myszkowie nad identyfikacją koni wprowadzanych do uboju."


Data publikacji : 2019-04-17
Autor : Dorota Łazarek-Tabor
Data utworzenia:2019-04-17
Dział : Zakład Higieny Weterynaryjnej
Zakres : Listy badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji.


Data publikacji : 2019-04-11
Autor : Dorota Łazarek-Tabor
Data utworzenia:2019-04-10
Dział : Zakład Higieny Weterynaryjnej
Zakres : Aktualizacja Kryteriów przyjęcia próbek do badań


Data publikacji : 2019-04-11
Autor : Dorota Łazarek-Tabor
Data utworzenia:2019-04-10
Dział : Zakład Higieny Weterynaryjnej
Zakres : Aktualizacja Ogólnych Zasad współpracy- wydanie 7


Data publikacji : 2019-03-29
Autor : Dariusz Giel
Data utworzenia:2019-03-28
Dział : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakres : Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach w roku 2019


Data publikacji : 2019-03-29
Autor : Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia:2019-03-28
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. obsługi w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Katowicach


Data publikacji : 2019-03-26
Autor : Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia:2019-03-25
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego asystenta na pracowni serologii


Data publikacji : 2019-03-21
Autor : Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia:2019-03-21
Dział :Praca
Zakres : Zamieszczenie formularza kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


Data publikacji : 2019-03-21
Autor : Katarzyna Kasperek
Data utworzenia:2019-03-20
Dział : Archiwum
Zakres : Zmiana numeru telefonu


Data publikacji : 2019-03-21
Autor : Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia:2019-03-18
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego asystenta na pracowni badań chemicznych


Data publikacji : 2019-03-21
Autor : Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia:2019-03-18
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego asystenta na pracowni mikrobiologii spożywczej


Data publikacji : 2019-03-18
Autor : Maciej Trojan
Data utworzenia:2019-03-18
Dział : Strona główna
Zakres : Zmiana zapisu dot. ilości ognisk i przypadków ASF w Polsce.


Data publikacji : 2019-03-11
Autor : Katarzyna Pall
Data utworzenia:2019-03-11
Dział : Strona główna
Zakres : Informacja dla podróżnych dotycząca przemieszczania zwierząt towarzyszących z Wielkiej Brytanii do UE po 29 marca 2019 r.


Data publikacji : 2019-03-06
Autor : Katarzyna Piskorz
Data utworzenia:2019-03-01
Dział : Strona główna, informacje
Zakres : O?wiadczenia


Data publikacji : 2019-02-13
Autor : Agnieszka Gocał
Data utworzenia:2019-02-26
Dział : Pracownia Serologii
Zakres : W związku ze zmianą zakresu akredytacji z powodu zmiany instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii dot. diagnostyki nosacizny
zmianie ulega metodyka badań w tym kierunku.


Data publikacji : 2019-02-13
Autor : Konrad Kuczera
Data utworzenia:2019-02-12
Dział : Program audytów
Zakres : Program audytów zatwierdzony przez |lWLW


Data publikacji : 2019-02-13
Autor : Violetta Dopierała
Data utworzenia:2019-02-12
Dział : Działalno?ć kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na 2019 r.


Data publikacji : 2019-02-13
Autor : Violetta Dopierała
Data utworzenia:2019-02-12
Dział : Działalno?ć kontrolna
Zakres : Wykonanie planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach w IV kw. 2018 r.


Data publikacji : 2019-02-12
Autor : Violetta Dopierała
Data utworzenia:2019-02-12
Dział : Działalno?ć kontrolna
Zakres : Wykonanie planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach w III kw. 2018 r. KOREKTA 1.


Data publikacji : 2019-02-11
Autor : Maja Czerwińska
Data utworzenia:2019-02-11
Dział : Dane teleadresowe Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w woj.Śląskim
Zakres : Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.


Data publikacji : 2019-02-07
Autor : Dariusz Giel
Data utworzenia:2019-02-04
Dział : Dane teleadresowe Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w woj.Śląskim
Zakres : Aktualizacja danych teleadresowych.


Data publikacji : 2019-02-04
Autor : Maja Czerwińska
Data utworzenia:2019-02-04
Dział : Strona główna
Zakres : Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.


Data publikacji : 2019-01-25
Autor : Katarzyna Kasperek
Data utworzenia:2019-02-01
Dział : Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Zmiana na stanowiskach w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tychach


Data publikacji : 2019-01-25
Autor : Małgorzata Błażejowska
Data utworzenia:2019-01-25
Dział : BIP/ZHW/Strefa klienta - badania usługowe/Cennik badań usługowych
Zakres : Cennik badań usługowych


Data publikacji : 2019-01-24
Autor : Agnieszka Gocał
Data utworzenia:2019-01-23
Dział : Zakład Higieny Weterynaryjnej
Zakres : Wycofanie kierunku badań.


Data publikacji : 2019-01-18
Autor : Maciej Trojan -
Data utworzenia:2019-01-18
Dział : Praca
Zakres : Aktualizacja zapisu dot. ilości ognisk i przypadków ASF w Polsce.


Data publikacji : 2019-01-15
Autor : Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia:2019-01-15
Dział : Praca
Zakres : Wynik naboru na stanowisko laboranta w pracowni mikrobiologii spożywczej


Data publikacji : 2019-01-10
Autor : Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia:2019-01-10
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o wyniku naboru na zastępstwo
na stanowisko laboranta w pracowni mikrobiologii spożywczej


Data publikacji : 2019-01-08
Autor : Magdalena Rymarczyk-Sekuła
Data utworzenia:2019-01-08
Dział : Strona główna
Zakres : Informacja o zakończeniu z dniem 1 stycznia 2019 r. wykonywania
przez Pracownię Serologii w ZHW w Katowicach badań w kierunku
Mycoplasma gallisepticum
# Rejestr zmian za rok 2018
# Rejestr zmian za rok 2017
# Rejestr zmian za rok 2016
# Rejestr zmian za rok 2015
# Rejestr zmian za rok 2014
# Rejestr zmian za rok 2013
# Rejestr zmian za rok 2012
# Rejestr zmian za rok 2011
# Rejestr zmian za rok 2010
# Rejestr zmian za rok 2009Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019