http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

Przedmiot działalności. Stanowiska i kompetencje


Stanowiska i kompetencje określone zostały w Rozdziałach IV i V Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.

Przedmiot działalności i kompetencje określony został w Rozdziale II Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach stanowi zaplecze diagnostyczne dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii i pracuje w systemie jakości posiadając certyfikat akredytacyjny laboratorium badawczego Nr AB 548 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

Badania laboratoryjne wykonywane są w czterech Pracowniach:

1. Pracownia Badania Chemicznych;
2. Pracownia Mikrobiologii Spożywczej;
3. Pracownia Patologii i Bakteriologii;
4. Pracownia Serologii;

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach wykonuje następujące badania:
- urzędowe środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
- urzędowe materiału klinicznego;
- monitorowanie pozostałości chemiczno - biologicznych i leków weterynaryjnych w środkach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i w paszach;
- monitorowanie chorób zwierząt: enzootyczna białaczka bydła, bruceloza bydła;
- usługowe materiału klinicznego oraz środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
- sanitarne tusz zwierzęcych oraz badania czystości i skuteczności dezynfekcji w rzeźniach i zakładach rozbioru;
- wykonywanie badań w ramach "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach drobiu;
- wykonywanie badań w ramach Programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń;
- wykonywanie badań w ramach programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka;

Zakład Higieny Weterynaryjnej w 2010 r. rozszerzył zakres akredytacji o nowe metody realizowane w pracowniach ZHW, uzyskał również akredytację na referencyjną metodę badania mięsa w kierunku włośni realizowaną w Terenowych Stacjach Wytrawiania objętych systemem zarządzania ZHW na mocy porozumień między Śląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, a 16-ma Powiatowymi Lekarzami Weterynarii województwa śląskiego

Szczegółowe informacje na temat badań znajdują się w Zakładce: Zakład Higieny Weterynaryjnej


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Jadwiga Banaś
Data publikacji :2011-06-20
Data utworzenia :2011-06-20
Opublikował :Dawid Danielewski


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019