http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjachW Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach

prowadzone są centralne rejestry :

a) skarg i wniosków wpływających do Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach,

b) zarządzeń Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii ,

c) wydanych upoważnień do kontroli ,

d) wydanych decyzji i postanowień na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego ,

e) wniosków o udostępnienie informacji publicznej (elektronicznie dostępny na dysku sieciowym WIW-Sekretariat- zakładka Rejestry ,

f) wydanych decyzji na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

g) poczty przychodzącej w systemie EZD,

h) poczty wychodzącej w systemie EZD,

i) pozostałych wydanych upoważnień ( dział ds. pracowniczych),


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Marta Błachut
Data publikacji :2019-05-28
Data utworzenia :2019-05-27
Opublikował :Adam Koziak


Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności.

Nadzorowane rejestry:


1. Wykaz podmiotów sektora żywnościowego - baza on-line.

Inne:

1. Informacje o podmiotach upoważnionych do prowadzenia szkoleń myśliwskich.


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Marta Błachut
Data publikacji :2019-05-28
Data utworzenia :2019-05-27
Opublikował :Adam Koziak


Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

1. rejestr przewoźników

2. rejestr podmiotów nadzorowanych

3. wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności ( Dyrektywy 64/432/EWG i 91/68/EWG)


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Marta Błachut
Data publikacji :2019-05-27
Data utworzenia :2019-05-28
Opublikował :Adam Koziak


Zespół do spraw nadzoru farmaceutycznego

Prowadzi wykaz zgłoszeń przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Marta Błachut
Data publikacji :2019-05-28
Data utworzenia :2019-05-28
Opublikował :Adam Koziak
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019