http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

Stan przyjmowanych spraw i kolejność ich załatwiania

Wykaz osób odpowiedzialnych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach za udzielanie informacji o stanie przyjmowania spraw oraz kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

Informację o stanie przyjmowanych spraw i kolejnosci ich załatwiania zainteresowani mogą uzyskać na drodze elektronicznej - poczta e-mail, lub pod numerami telefonicznymi.

Zgodnie z dyspozycją Kierownika Zespołu pracownicy poszczególnych stanowisk pracy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Bezpośrednim odpowiedzialnym za załatwienie sprawy w ramach danego stanowiska jest pracownik, któremu sprawę przekazano do załatwienia, a za wszystkie sprawy załatwiane w zespole odpowiada Kierownik Zespołu.

Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe osób wyznaczonych przez kierowników komórek organizacyjnych do udzielania informacji o stanie przyjmowanych spraw i kolejnosci ich załatwiania:

 • Zespół do spraw zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt

 • Kierownik zespołu
  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  lek. wet. Joanna Gąsiorczyk - Jamrozy
  Tel.: 32 42-88-637
  E-mail: joanna.jamrozy katowice.wiw.gov.pl

  Sekretariat zespołu
  Tel.: 32 42-88-615
  E-mail: wioleta.pilch katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

  Kierownik zespołu
  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  lek. wet. Piotr Gajos
  Tel.: 32 42-88-623
  E-mail: piotr.gajos katowice.wiw.gov.pl

  Sekretariat zespołu
  Tel.: 32 42-88-623
  E-mail: hz katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół do spraw pasz i utylizacji

  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  lek. wet. Sławomir Samotij
  Tel.: 32 42-88-612
  E-mail: hp katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół do spraw nadzoru farmaceutycznego

  Kierownik zespołu
  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  lek. wet. Dorota Sysoł-Sornat
  Tel.: 32 42-88-617
  E-mail: dorota.sornat katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół do spraw audytu kontroli urzędowych

  Kierownik zespołu
  lek. wet. Konrad Kuczera
  Tel.: 32 42-88-619
  E-mail: konrad.kuczera katowice.wiw.gov.pl

 • Zakład Higieny Weterynaryjnej

 • Kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej
  lek. wet. Małgorzata Błażejowska
  Tel.: 32 42-88-631
  E-mail: kierwonik.zhw katowice.wiw.gov.pl

  Dział do spraw obsługi
  Tel.: 32 42-88-639
  Tel./Fax.: 32 42-88-634
  E-mail: sekretariat.zhw katowice.wiw.gov.pl

  Kierownik do spraw jakości
  w/z lek. wet. Dorota Łazarek-Tabor
  Tel.: 32 42-88-647
  E-mail: beata.cyganik katowice.wiw.gov.pl

  Pracownie Zakładu Higieny Weterynaryjnej

  a) Pracownia Badań Chemicznych

  Kierownik Pracowni
  mgr  Monika Karwot - Małysa
  Tel.: 32 42-88-629, 42-88-643, 42-88-661, 42-88-628,
  E-mail: pes katowice.wiw.gov.pl

  b) Pracownia Mikrobiologi Spożywczej

  Kierownik Pracowni
  mgr inż. Agnieszka Rojowska
  Tel.: 32 42-88-632
  E-mail: msp katowice.wiw.gov.pl

  c) Pracownia Patologii i Bakteriologii

  Kierownik Pracowni
  lek. wet. Monika Brandwein
  Tel.: 32 42-88-638
  E-mail: patologia katowice.wiw.gov.pl

  d) Pracownia Serologi

  Kierownik Pracowni
  lek. wet. Agnieszka Gocał
  Tel.: 32 42-88-635
  E-mail: ps2 katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół do spraw finansowo-księgowych

  Główny księgowy
  Beata Kowalewska
  Tel.: 32 42-88-603
  E-mail: beata.kowaleska katowice.wiw.gov.pl

  Informacje na druku Rp-7 sporządzane są wg kolejności wpływu.

  Informację o przebiegu prac i kolejności w kolejce udziela:
  Tomasz Ogiołda
  Tel.: 32 42-88-626

 • Zespół do spraw administracyjnych

  Kierownik zespołu
  mgr Dariusz Giel
  Tel.: 32 42-88-611
  E-mail: ag katowice.wiw.gov.pl

  a) Dział do spraw pracowniczych

  Główny Specjalista ds. pracowniczych
  mgr Beata Kaszyca-Szyndler
  Tel.: 32 42-88-625
  E-mail: beata.kaszyca katowice.wiw.gov.pl

  b) Dział do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

  Inspektor ds. bhp
  Antoni Żelazny
  Tel.: 32 42-88-625
  E-mail: bhp katowice.wiw.gov.pl

  c) Dział do spraw obsługi

 • Sekretariat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

  Barbara Hawro
  Violetta Dopierała
  Tel.: 32 42-88-601
  Tel.: 32 42-88-602
  E-mail: sekretariat katowice.wiw.gov.pl

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Krzysztof Lach
  Tel.: 32 42-88-659
  E-mail: iodo katowice.wiw.gov.pl


 • Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw OC

  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Wiesław Skiba
  Tel.: 32 42-88-654
  E-mail: in katowice.wiw.gov.pl


 • Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Opublikowany przez:Damian Chojecki
  Data publikacji:2017-08-09
  Data aktualizacji :2018-12-10
  Aktualizował :Adam Koziak


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
  Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

  >>> czytaj więcej

  © WIW Katowice 2007-2019