http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 


Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakład Higieny Weterynaryjnej uzyskał akredytację Nr AB548

wydaną przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

(w zakresie określonym w załączniku)

Uzyskaniem akredytacji ( akredytacji udzielono dnia 15.11.2004 r. ) został zakończony proces wdrażania systemu zarządzania w działalność laboratoryjną Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.

Udzielając akredytacji - Akredytacji Nr AB 548 - Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło, że laboratorium spełnia wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", posiada kompetencje techniczne oraz zdolność do wykonywania badań.

Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania ma, zdaniem Zakładu Higieny Weterynaryjnej, kluczowe znaczenie dla utrzymania prawidłowo działającego systemu, w tym poprawy jakości usług oraz wzrostu zaufania klientów co do rzetelności badań wykonywanych w pracowniach ZHW

Kompetencje pracowników do wykonywania badań oraz wysoka jakość świadczonych usług potwierdzane są przez auditorów PCA podczas przeprowadzanych corocznie ocen, przez uczestnictwo w badaniach biegłości oraz w trakcie systematycznie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości badań.

W październiku 2010 roku zakresem akredytacji Nr AB 548 objęto badania mięsa na obecność włośni przeprowadzane referencyjną metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Badania biologiczne, mikrobiologiczne, chemiczne, badania kliniczne weterynaryjne przeprowadzane są w pracowniach umiejscowionych w siedzibie Zakładu Higieny Weterynaryjnej. Laboratoryjne badania mięsa na obecność włośni przeprowadzane są w Terenowych Punktach Wytrawiania, które wchodzą w skład pracowni badania mięsa na obecność włośni poszczególnych powiatowych inspektoratów weterynarii województwa śląskiego.


załączniki do pobrania w formacie Acrobat-PDF :

Zakład Higieny Weterynaryjnej zaprasza osoby zainteresowane do wypełnienia ankiety.


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Data utworzenia :2017-08-09
Data publikacji :2017-08-18
Autor :Beata Cyganik
Data aktualiacji :2019-08-28
Opublikował :Adam Koziak
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019