http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 
INFORMACJE o chorobie AUJESZKYEGO[2017-06-30]
Warunki przemieszczania świń na obszary regionów wolnych..
liczba pobrań pliku : 522
[2017-06-30]
Artkuł 1 decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie..
liczba pobrań pliku : 547
[2017-06-30]
CERTYFIKAT (status państwa o znikomym ryzyku BSE).
liczba pobrań pliku : 482
[2015-09-05]
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 2 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia choroby zakaźnej zwierząt, przeciwko której nie wykonuje się szczepień (Dz. U. z 2015, poz. 1289). Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na terytorium Polski obowiązuje zakaz szczepienia przeciwko chorobie Aujeszkyego u świń.
liczba pobrań pliku : 792
[2015-09-05]
Rozporządzenie rady ministrów z dn.27 kwietnia 2009r zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.
[2013-06-06]
Dodatkowe gwarancje zdrowotne dla świń po uznaniu województwa śląskiego za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego - zakończenie
okresu przejściowego
liczba pobrań pliku : 798
[2013-01-29]
Informacja o dodatkowych gwarancjach zdrowotnych dla świń przemieszczanych z regionów nie uznanych za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego, po uznaniu części województwa śląskiego za wolną od tej choroby.
liczba pobrań pliku : 887
[2011-06-09]
Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
w Katowicach:
Dla hodowców trzody chlewnej dotycząca programu zwalacznia choroby Aujeszky
liczba pobrań pliku : 1590

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach, informuje że w woj. śląskim wprowadzono program zwalczania choroby Aujeszkyego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U.Nr 64, poz.397).
Powiatowi lekarze weterynarii woj. śląskiego, otrzymali polecenie rozpoczęcia od dnia 21 kwietnia 2008 roku akcji pobierania próbek krwi od świń w ramach programu.

Tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 roku liczba pobrań pliku : 1856
Rozporządzenie Zmieniające z dnia 27 kwietnia 2009 roku liczba pobrań pliku : 1479
Rozporządzenie Zmieniające z dnia 30 grudnia 2010 roku liczba pobrań pliku : 1498

Przed rozpoczęciem wdrożenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach przeprowadził akcję informacyjną dla hodowców i producentów trzody chlewnej :

 1. Do oddziałów ODR zostały przesłane ulotki informacyjne nt wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego, w celu przekazania jej  rolnikom.
 2. W dniu 7 marca 2008r. w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział
  w Mikołowie, na  spotkaniu hodowców i producentów trzody chlewnej, Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Tadeusz Sarna omówił  program zwalczania choroby Aujeszkiego na terenie województwa śląskiego.     
 3. W dniu 11 marca 2008r. w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w Mikołowie,  Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Tadeusz Sarna wziął udział w spotkaniu hodowców i producentów trzody chlewnej.
 4.  W dniu 13 lipca 2007 roku w Katowicach odbyła się konferencja pod patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Artura Warzochy w której udział wzięli oprócz Wicewojewody Śląskiego, przedstawiciele ARiMR, ODR, ARR, Związków Hodowców Trzody Chlewnej, hodowcy trzody chlewnej oraz pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej   i lekarze weterynarii wolnej praktyki.

Na konferencji poruszono następujące tematy:

 • „Program i zasady zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie województwa śląskiego” - Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii lek. wet. Tadeusz Sarna
 • „Zwalczanie choroby Aujeszkyego – czas na Polskę”  - doc.  dr hab. Andrzej Lipowski (PIW-PIB Puławy)
 • „Aspekty prawne zwalczania choroby Aujeszkyego”  - Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii  lek. wet. Janusz Związek
 • „Testy ELISA w diagnostyce choroby Aujeszkyego”  - lek. wet. Bartłomiej Stańczak
 • "Doświadczenia niemieckie w zwalczaniu choroby Aujeszkyego"  - dr  Aleksander Skoracki
Ulotka informacyjna dla hodowców liczba pobrań pliku : 262

Choroba Aujeszkyego jest to choroba wirusowa wywoływana przez herpeswirus. 

Na zakażenie wirusem choroby Aujeszkyego wrażliwych jest wiele gatunków zwierząt m. in. świnie, owce, bydło, koty, psy, konie.

Jednak największe znaczenie ma pojawienie się tej choroby u świń ze względu na duże straty ekonomiczne, jakie ona wywołuje.

Większość regionów Unii Europejskiej wprowadziła już  program zwalczania choroby Aujeszkyego. Część regionów jest już wolna od tej jednostki chorobowej.
Jeśli region nie zostanie uwolniony od choroby Aujeszkyego, kraj zostanie wyłączony z obrotu trzodą chlewną. Wówczas nie będzie można wysyłać trzody poza granice naszego kraju, natomiast do nas będą mogli przywozić świnie, hodowcy z całej Europy. Doprowadzi to do powstania tzw. „ górki świńskiej” i olbrzymich strat dla rolników. Zagrożenie wynika także  z obaw przed zakazem importu mięsa wieprzowego i jego przetworów z krajów nie posiadających programu monitoringu i zwalczania tej choroby.

Biorąc pod uwagę znaczenie branży trzody chlewnej dla sektora rolnego  w Polsce, znaczenie krajowej hodowli i produkcji trzody chlewnej dla wielu innych branż gospodarki, a także istniejące potencjalne możliwości  rozwoju sektora trzody chlewnej istnieje więc  konieczność wdrożenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego.

Po uruchomieniu programu wolno będzie sprowadzać na obszar województwa śląskiego tylko świnie z regionów wolnych od choroby Aujeszkyego lub prowadzących taki program.

Wolno będzie natomiast wywozić świnie do wszystkich województw Polski,                 
a przy szybkiej realizacji programu wkrótce do całej Europy.

Jest to wielka ekonomiczna szansa dla hodowców i producentów trzody chlewnej naszego województwa.


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2008-07-09
Data publikacji :2008-07-09
Data aktualizacji :2017-06-30
Opublikował :Damian ChojeckiZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019