http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

Archiwum oraz Zasady Udostępniania Danych

Adres Archiwum:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a

Katarzyna Kasperek

kontakt telefoniczny:
32 42-88-613

przyjmowanie interesantów w godz. 7:30 - 15:30

Zakres działania archiwum zakładowego

 1. Archiwum zakładowe gromadzi materiały archiwalne (kat.A) i dokumentację niearchiwalną (kat.B).
 2. Do zakresu działania archiwum zakładowego należy:
  • przejmowanie akt z komórek organizacyjnych,
  • przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych akt oraz prowadzenie pełnej ich ewidencji,
  • udostępnianie akt osobom upoważnionym,
  • przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego,
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie postępowania z wszelką dokumentacją.

Udostępnianie akt

 1. Akta przechowywane w archiwum zakładowym są udostępniane dla celów służbowych oraz naukowo-badawczych na miejscu (w pomieszczeniu archiwum), a w uzasadnionych wypadkach mogą być wypożyczone poza archiwum, ale w obrębie budynku Inspektoratu.
 2. Wypożyczenie akt z archiwum odbywa się na podstawie karty udostępnienia akt (dostępna na miejscu w Archiwum), którą podpisuje pracownik wypożyczający akta. Potwierdzenie zwrotu akt na karcie udostępnienia dokonuje archiwista w obecności zdającego.
 3. Wydawanie akt z archiwum poza budynek Inspektoratu następuje wyłącznie za zgodą Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W zasobach archiwalnych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach między innymi znajdują się:

 • akta osobowe pracowników
 • listy płac
 • karty wynagrodzeń
z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach oraz przekazane w 1999 roku z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku - Białej
i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie.

Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Utworzony przez :Elżbieta Flakus
Data utworzenia :2007-05-17
Zaktualizowany przez :Katarzyna Kasperek
Data aktualizacji :2019-03-21
Opublikował :Adam Koziak


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019