http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 
Informacja o kontrolach zewnętrznych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach


L.P Wojewoda Śląski "Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania Środków publicznych na samochody służbowe, delegacje i organizację szkoleń w 2017r" Data kontroli
Wystąpienie pokontrolne
1 Wojewoda Śląski Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania Środków publicznych na samochody służbowe, delegacje i organizację szkoleń w 2017r. ; 18.04.2018- 29.05.2018r
PDF
2 Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne do wystąpienia. 30.04.2019
PDF
3 Pismo Ślaskiego Lekarza Weterynarii do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 08.05.2019
PDF


L.P Organ Data kontroli
Wystąpienie pokontrolne
1 Główny Inspektorat Weterynarii " Audyt kontroli urzędowych wynikających z nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2017 i 2018 do dnia kontroli". 19.11.2018-
23.11.2018

PDF
2 "Państwowa Inspekcja Pracy "Kontrola w zakresie przestrzegania przez pracodawcę wybranych przepisów prawa pracy". 24, 29.05.2019; 10,25,26.06.2019r.
PDF


ARCHIWUM
<<< Powrót


Informacja o kontrolach zewnętrznych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2016-08-04
Data publikacji :2016-08-04
Opublikował :Damian Chojecki
© WIW Katowice 2007-2019