http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | Rejestr zmian 2015r.

Data publikacji :2015-12-11
Autor :Natalia Banasik
Data utworzenia :2015-12-11
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Dobra praktyka w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.


Data publikacji :2015-12-04
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2015-12-05
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2015-11-30
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2015-11-27
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2015-11-19
Autor :Sławomir Samotij
Data utworzenia :2015-11-19
Dział :Regulamin organizacyjny
Zakres : Publikacja nowego regulaminu organizacyjnego


Data publikacji :2015-11-16
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-11-16
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [2] - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.15.2015


Data publikacji :2015-11-06
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-11-06
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.15.2015


Data publikacji :2015-11-06
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-11-06
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.16.2015


Data publikacji :2015-11-06
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2015-11-06
Dział :Adresy e-mail
Zakres : WYKAZ KONT POCZTOWYCH E-MAIL WIW W KATOWICACH


Data publikacji :2015-11-04
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-11-03
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.17.2015


Data publikacji :2015-10-29
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-10-29
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.14.2015


Data publikacji :2015-10-28
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-10-27
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [3] - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.17.2015


Data publikacji :2015-10-27
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-10-27
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [2] - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.16.2015


Data publikacji :2015-10-27
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-10-27
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [2] - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.17.2015


Data publikacji :2015-10-26
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-10-26
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1] - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.16.2015


Data publikacji :2015-10-26
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-10-26
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1] - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.17.2015


Data publikacji :2015-10-23
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-10-23
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zmiany do SIWZ oraz wersja edytowalna SIWZ po zmianach - dot. Postępowania WIW.AG.ZP.272.17.2015


Data publikacji :2015-10-22
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-10-22
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.16.2015


Data publikacji :2015-10-21
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-10-21
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.17.2015


Data publikacji :2015-10-19
Autor :Jadwiga Banaś
Data utworzenia :2015-10-19
Dział :ZHW - Kryteria przyjęcia próbek do badań
Zakres : Aktualizacja Pracownia Patologii i Bakteriologii i Pracownia Mikrobiologii Spożywczej


Data publikacji :2015-10-13
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2015-10-13
Dział :Menu przedmiotowe
Zakres : Dodanie zakładki Choroby zakaŸne i choroba Aujeszkyego


Data publikacji :2015-10-13
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2015-10-13
Dział :Menu przedmiotowe
Zakres : Dodanie zakładki Wœcieklizna


Data publikacji :2015-10-07
Autor :Natalia Banasik
Data utworzenia :2015-10-07
Dział :Praca
Zakres : Dodanie zakładki Akwakultura do menu przedmiotowego


Data publikacji :2015-10-06
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2015-10-05
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2015-10-05
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2015-10-05
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Informacja dla hodowców świń dotycząca zakazu szczepień przeciwko chorobie
Aujeszkyego


Data publikacji :2015-10-02
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-10-02
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.14.2015


Data publikacji :2015-10-01
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-10-01
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiany do SIWZ: WIW.AG.ZP.272.14.2015


Data publikacji :2015-09-24
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-09-24
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.14.2015


Data publikacji :2015-09-09
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2015-09-09
Dział :Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakres : Zakres akredytacji - wydanie 18


Data publikacji :2015-09-02
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2015-09-02
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Informacja dotycząca jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko
wściekliźnie


Data publikacji :2015-08-19
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-08-19
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.12.2015


Data publikacji :2015-08-13
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-08-13
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.11.2015


Data publikacji :2015-08-07
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-08-07
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [2] + załączniki: WIW.AG.ZP.272.12.2015


Data publifkacji :2015-08-05
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-08-05
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [4]: WIW.AG.ZP.272.13.2015


Data publikacji :2015-08-04
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-08-04
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [3]+zmiana SIWZ: WIW.AG.ZP.272.13.2015


Data publikacji :2015-08-04
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-08-04
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.12.2015


Data publikacji :2015-08-03
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-08-03
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [2]: WIW.AG.ZP.272.13.2015


Data publikacji :2015-07-31
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-07-31
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.13.2015


Data publikacji :2015-07-30
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-07-30
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.12.2015


Data publikacji :2015-07-29
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-07-29
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.13.2015


Data publikacji :2015-07-29
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-07-29
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.11.2015


Data publikacji :2015-07-28
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-07-28
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.7.2015


Data publikacji :2015-07-28
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2015-07-28
Dział :Praca
Zakres : Wynik naboru na wolne stanowiska pracy


Data publikacji :2015-07-08
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2015-07-07
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2015-07-07
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-07-07
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.10.2015


Data publikacji :2015-07-01
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-07-01
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.8.2015


Data publikacji :2015-06-26
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-06-26
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawcy [3]: WIW.AG.ZP.272.7.2015


Data publikacji :2015-06-25
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-06-25
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawcy [2]: WIW.AG.ZP.272.7.2015


Data publikacji :2015-06-23
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-23
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.5.2015


Data publikacji :2015-06-22
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-06-22
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.7.2015.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Odpowiedzi na pytania Wykonawcy [1]


Data publikacji :2015-06-18
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-18
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.9.2015


Data publikacji :2015-06-17
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-06-16
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.7.2015


Data publikacji :2015-06-16
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-16
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW [3]: WIW.AG.ZP.272.10.2015


Data publikacji :2015-06-15
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-15
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW [2]: WIW.AG.ZP.272.10.2015


Data publikacji :2015-06-12
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-12
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : ODPOWIEDź NA PYTANIE WYKONAWCY [1]: WIW.AG.ZP.272.10.2015


Data publikacji :2015-06-11
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2015-06-11
Dział :Adresy e-mail
Zakres : WYKAZ KONT POCZTOWYCH E-MAIL WIW W KATOWICACH


Data publikacji :2015-06-10
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-10
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.10.2015


Data publikacji :2015-06-09
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-06-09
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców, oraz zmiany do SIWZ - dot. Postepowania
WIW.AG.ZP.272.8.2015 [1]


Data publikacji :2015-06-03
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-03
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [3]: WIW.AG.ZP.272.9.2015


Data publikacji :2015-06-03
Autor :BARBARA PAWEŁCZYK
Data utworzenia :2015-06-03
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.8.2015


Data publikacji :2015-06-03
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-03
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [3]: WIW.AG.ZP.272.5.2015


Data publikacji :2015-06-02
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-02
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [2]: WIW.AG.ZP.272.9.2015


Data publikacji :2015-06-02
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-02
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [2]: WIW.AG.ZP.272.5.2015


Data publikacji :2015-05-28
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-28
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.9.2015


Data publikacji :2015-05-28
Autor :JOANNA ŻYSZCZYŃSKA
Data utworzenia :2015-05-28
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.9.2015


Data publikacji :2015-05-28
Autor :BEATA KOWALEWSKA
Data utworzenia :2015-05-28
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.4.2015


Data publikacji :2015-05-28
Autor :JOANNA ŻYSZCZYŃSKA
Data utworzenia :2015-05-28
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 1): WIW.AG.ZP.272.5.2015


Data publikacji :2015-05-27
Autor :JOANNA ŻYSZCZYŃSKA
Data utworzenia :2015-05-27
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.5.2015


Data publikacji :2015-05-25
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-05-25
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty WIW.AG.ZP.272.6.2015


Data publikacji :2015-05-21
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-05-21
Dział :Działalnoœć kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na 2015 r. – Korekta nr 1


Data publikacji :2015-05-14
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2015-05-14
Dział :Praca
Zakres : Wynik naboru na wolne stanowiska pracy


Data publikacji :2015-05-12
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-05-11
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.6.2015


Data publikacji :2015-05-12
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-05-11
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.6.2015


Data publikacji :2015-05-14
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2015-05-14
Dział :Praca
Zakres : Wynik naboru na wolne stanowiska pracy


Data publikacji :2015-05-07
Autor :BARBARA PAWEŁCZYK
Data utworzenia :2015-05-07
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zmiany do SIWZ Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.6.2015


Data publikacji :2015-05-06
Autor :BARBARA PAWEŁCZYK
Data utworzenia :2015-05-06
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.6.2015


Data publikacji :2015-05-06
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-05-06
Dział :Działalnoœć kontrolna
Zakres : Wykonanie Planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach w I kwartale 2015r.


Data publikacji :2015-04-27
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-04-24
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.4.2015


Data publikacji :2015-04-24
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-04-24
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.2.2015


Data publikacji :2015-04-21
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2015-04-21
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Informacja dotycząca wiosennej akcji sczepienia lisów


Data publikacji :2015-04-13
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-04-13
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.2.2015


Data publikacji :2015-04-10
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2015-04-10
Dział :Telefony Komórkowe
Zakres : Aktualizacja telefonów komórkowych WIW


Data publikacji :2015-04-09
Autor :JOANNA ŻYSZCZYŃSKA
Data utworzenia :2015-04-09
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.1.2015


Data publikacji :2015-04-08
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-04-08
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.3.2015


Data publikacji :2015-04-08
Autor :BARBARA PAWEŁCZYK
Data utworzenia :2015-04-08
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.2.2015


Data publikacji :2015-04-07
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-04-07
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja SIWZ - zmiana: WIW.AG.ZP.272.6.2015


Data publikacji :2015-04-01
Autor :Jadwiga Banaś
Data utworzenia :2015-03-27
Dział :ZHW - Ogólne Zasady Współpracy z Laboratorium
Zakres : Aktualizacja Ogólne Zasady Współpracy z Laboratorium


Data publikacji :2015-04-01
Autor :Jadwiga Banaś
Data utworzenia :2015-03-27
Dział :ZHW - Kryteria przyjęcia próbek do badań
Zakres : Aktualizacja Pracownia Patologii i Bakteriologii i Pracownia Mikrobiologii Spożywczej


Data publikacji :2015-04-01
Autor :Jadwiga Banaś
Data utworzenia :2015-03-27
Dział :ZHW - Wzory zleceń
Zakres : Aktualizacja wzorów zleceń


Data publikacji :2015-03-31
Autor :Konrad Kuczera
Data utworzenia :2015-03-31
Dział :Działalnoœć Inspekcji Weterynaryjnej
Zakres : Publikacja sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej za 2014


Data publikacji :2015-03-23
Autor :Izabela Antonkiewicz
Data utworzenia :2015-03-18
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2015-03-18
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2015-03-17
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2015-02-18
Autor :Konrad Kuczera
Data utworzenia :2015-02-12
Dział :Program audytów
Zakres : Program audytów w PIW w2015r.


Data publikacji :2015-02-16
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-02-16
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.1.2015


Data publikacji :2015-02-05
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2015-02-05
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Informacja dotyczącagrypy ptaków (aktualizacja)


Data publikacji :2015-02-04
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2015-01-30
Dział :Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakres : Aktualizacja zakresu akredytacji - ZHW w Katowicach. Wydanie 17.


Data publikacji :2015-01-09
Autor :Łukasz Ciupek
Data utworzenia :2015-01-09
Dział : Informacja: obrót lekami bez przepisu lekarza weterynarii
Zakres : Aktualizacja plików
# PowrótZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019