http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | Rejestr zmian 2013r.

Data publikacji :2013-12-10
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-12-10
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.24.2013


Data publikacji :2013-12-03
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-12-03
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.23.2013


Data publikacji :2013-12-02
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-12-02
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.12.2013


Data publikacji :2013-11-29
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-29
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.24.2013


Data publikacji :2013-11-29
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2013-11-29
Dział :Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakres : Aktualizacja zakresu akredytacji - ZHW w Katowicach. Wydanie 15.


Data publikacji :2013-11-28
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-11-28
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.15.2013


Data publikacji :2013-11-25
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-25
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.19.2013


Data publikacji :2013-11-18
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-18
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.18.2013


Data publikacji :2013-11-12
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-12
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [2]: WIW.AG.ZP.272.18.2013


Data publikacji :2013-11-12
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-12
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.20.2013


Data publikacji :2013-11-12
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-11-12
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.14.2013


Data publikacji :2013-11-07
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-07
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.21.2013


Data publikacji :2013-11-07
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-07
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.18.2013


Data publikacji :2013-11-06
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-06
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.21.2013


Data publikacji :2013-11-06
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-06
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.19.2013


Data publikacji :2013-11-06
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2013-11-06
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Zmiana danych adresowych PIW Lubliniec


Data publikacji :2013-11-05
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-05
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.18.2013


Data publikacji :2013-10-31
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-10-31
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1] i [2]: WIW.AG.ZP.272.16.2013


Data publikacji :2013-10-31
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-10-31
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.17.2013


Data publikacji :2013-10-30
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-10-30
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.14.2013


Data publikacji :2013-10-28
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-10-28
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.17.2013


Data publikacji :2013-10-28
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-10-25
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.16.2013


Data publikacji :2013-10-22
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-10-22
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.14.2013


Data publikacji :2013-09-30
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-09-30
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.13.2013


Data publikacji :2013-09-30
Autor :Andrzej Majtyka
Data utworzenia :2013-09-30
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja spisu numerów telefonicznych.


Data publikacji :2013-09-24
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-09-24
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.13.2013


Data publikacji :2013-09-20
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-09-20
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.11.2013


Data publikacji :2013-09-16
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-09-13
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.11.2013


Data publikacji :2013-08-27
Autor :Katarzyna Lisowska
Data utworzenia :2013-08-27
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Informacja dla producentów trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń


Data publikacji :2013-08-26
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-08-23
Dział :Działalność kontrolna WIW
Zakres : Publikacja: Wykonanie planu kontroli WIW w Katowicach w II kwartale 2013 roku..


Data publikacji :2013-08-26
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-08-23
Dział :Działalność kontrolna WIW
Zakres : Publikacja: Plan kontroli WIW Katowice na rok 2013 - Korekta nr 4.


Data publikacji :2013-08-12
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-08-12
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.10.2013


Data publikacji :2013-08-01
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2013-07-31
Dział :Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakres : Aktualizacja zakresu akredytacji - ZHW w Katowicach. Wydanie 14.


Data publikacji :2013-07-30
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-07-30
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [2]: WIW.AG.ZP.272.10.2013


Data publikacji :2013-07-26
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-07-25
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.9.2013


Data publikacji :2013-07-26
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-07-26
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.10.2013


Data publikacji :2013-07-24
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-07-24
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.10.2013


Data publikacji :2013-07-15
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-07-15
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.9.2013


Data publikacji :2013-07-10
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-07-09
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.7.2013


Data publikacji :2013-06-27
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-06-27
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.8.2013


Data publikacji :2013-06-24
Autor :Natalia Banasik
Data utworzenia :2013-06-24
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Wykrycie pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń


Data publikacji :2013-06-24
Autor :Dorota Sysoł-Sornat
Data utworzenia :2013-06-24
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Informacja dla hodowców zwierząt


Data publikacji :2013-06-21
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-06-21
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [2]: WIW.AG.ZP.272.7.2013


Data publikacji :2013-06-19
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-06-19
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.7.2013


Data publikacji :2013-06-18
Autor :Dominika Czyż
Data utworzenia :2013-06-18
Dział :Majątek WIW Katowice
Zakres : Publikacja informacji o majątku WIW - stan na 31.12.2012r


Data publikacji :2013-06-18
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-06-18
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.8.2013


Data publikacji :2013-06-12
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-06-12
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.7.2013


Data publikacji :2013-06-11
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-06-11
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.8.2013


Data publikacji :2013-06-07
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-06-06
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Dodatkowe gwarancje zdrowotne dla świń...


Data publikacji :2013-05-29
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-05-24
Dział :Działalność kontrolna WIW
Zakres : Publikacja: Wykonanie planu kontroli WIW w Katowicach w I kwartale 2013 roku..


Data publikacji :2013-05-29
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-05-24
Dział :Działalność kontrolna WIW
Zakres : Publikacja: Plan kontroli WIW Katowice na rok 2013 - Korekta nr 3.


Data publikacji :2013-05-29
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-05-29
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.5.2013


Data publikacji :2013-05-29
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-05-29
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.4.2013


Data publikacji :2013-05-27
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-05-27
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.6.2013


Data publikacji :2013-05-17
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-05-17
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [2]: WIW.AG.ZP.272.5.2013


Data publikacji :2013-05-16
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-05-16
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.5.2013


Data publikacji :2013-05-14
Autor :Sonia Ludwig-Kowal
Data utworzenia :2013-05-14
Dział :Narady i Szkolenia
Zakres : Szkolenie wyjazdowe z dnia 08-10.05.2013 r.


Data publikacji :2013-05-13
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-05-13
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.6.2013


Data publikacji :2013-05-13
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-05-13
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.5.2013


Data publikacji :2013-04-30
Autor :Magdalena Kowalczyk
Data utworzenia :2013-04-15
Dział :Narady i Szkolenia
Zakres : Narada z dnia 22.03.2013 r.


Data publikacji :2013-04-30
Autor :Dorota Sysoł-Sornat
Data utworzenia :2013-04-30
Dział :Obrót lekami wydawanymi bez przepisu lekarza
Zakres : Aktualizacja działu Obrót lekami wydawanymi bez przepisu lekarza


Data publikacji :2013-04-29
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-04-29
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.4.2013


Data publikacji :2013-04-22
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-04-22
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.3.2013


Data publikacji :2013-04-16
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-03-25
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Wiosenna akcja szczepień lisów


Data publikacji :2013-04-09
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-04-09
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców: WIW.AG.ZP.272.3.2013


Data publikacji :2013-04-04
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-03-25
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Publikacja: Plan kontroli WIW Katowice na rok 2013 - Korekta nr 2.


Data publikacji :2013-04-04
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-04-04
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.3.2013


Data publikacji :2013-04-01
Autor :Jadwiga Banaś
Data utworzenia :2013-03-07
Dział :ZHW
Zakres : Aktualizacja działu Zakładu Higieny Weterynaryjnej


Data publikacji :2013-04-01
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2013-03-07
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2013-03-18
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-03-18
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.2.2013


Data publikacji :2013-03-18
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-03-18
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.1.2013


Data publikacji :2013-03-14
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2013-03-14
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Zmiana danych adresowych PIW Tarnowskie Góry


Data publikacji :2013-03-14
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-03-13
Dział :Działalność kontrolna WIW
Zakres : Publikacja: Plan kontroli WIW Katowice na rok 2013 - Korekta nr 1.


Data publikacji :2013-03-12
Autor :Andrzej Majtyka
Data utworzenia :2013-03-11
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja spisu numerów telefonicznych.


Data publikacji :2013-01-30
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-01-30
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.2.2013


Data publikacji :2013-01-29
Autor :Katarzyna Lisowska
Data utworzenia :2013-01-29
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami


Data publikacji :2013-01-29
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-01-29
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.1.2013


Data publikacji :2013-01-28
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-01-28
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.2.2013


Data publikacji :2013-01-25
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-01-25
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.1.2013


Data publikacji :2013-01-25
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-01-24
Dział :Działalność kontrolna WIW
Zakres : Publikacja: Wykonanie planu kontroli WIW w Katowicach w 2012 roku.


Data publikacji :2013-01-25
Autor :Agnieszka Cyngier
Data utworzenia :2013-01-15
Dział :Telefony Alarmowe
Zakres : Aktualizacja telefonów alarmowych PIW
# PowrótZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019