http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | Rejestr zmian 2017r.

Data publikacji :2017-11-15
Autor :Natalia Boś
Data utworzenia :2017-11-15
Dział :Strona główna
Zakres : Wytyczne w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej


Data publikacji :2017-11-01
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-11-01
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-11-30
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2017-11-30
Dział :Praca
Zakres : Wynik naboru na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych z dn.30-11-2017


Data publikacji :2017-11-24
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2017-11-24
Dział :Strona główna
Zakres : AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF)


Data publikacji :2017-11-16
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-11-16
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
WIW.AG.ZP.272.7.2017


Data publikacji :2017-11-16
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-11-16
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
oraz zbiorcze zestawienie ofert.
WIW.AG.ZP.272.7.2017


Data publikacji :2017-11-13
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-11-13
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców II nr sprawy WIW.AG.ZP.272.7.2017


Data publikacji :2017-11-10
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2017-11-10
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych


Data publikacji :2017-11-09
Autor :Barbara Hawro
Data utworzenia :2017-11-07
Dział :Działalnoœć kontrolna
Zakres : Wykonanie planu kontroli w III kw. 2017


Data publikacji :2017-11-09
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-11-09
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców I nr sprawy WIW.AG.ZP.272.7.2017


Data publikacji :2017-11-08
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-11-08
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego
dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej WIW.AG.ZP.272.7.2017


Data publikacji :2017-11-06
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-11-06
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.6.2017


Data publikacji :2017-11-06
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2017-11-06
Dział :ASF
Zakres : Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą


Data publikacji :2017-11-03
Autor :Sonia Ludwig-Kowal
Data utworzenia :2017-11-03
Dział :Strona Główna/td>
Zakres : Informacje dla HODOWCÓW BYDŁA- Program zwalczania IBR-IPV oraz BVD MD.


Data publikacji :2017-11-03
Autor :Natalia Boś
Data utworzenia :2017-11-03
Dział :Strona Główna
Zakres : Ulotka informacyjna przypominająca o konieczności przeprowadzenia
przez rolników spisów stad.


Data publikacji :2017-11-03
Autor :Barbara Hawro
Data utworzenia :2017-11-03
Dział :Kontrole
Zakres : Wykonanie planu kontroli w II kw. 2017


Data publikacji :2017-10-27
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-10-27
Dział :TEL.KOMÓRKOWE
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-10-25
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-10-25
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : DOSTAWA DROBNYCH ARTYKUŁÓW LABORATORYJNYCH
ORAZ MATERIAŁÓW ESKPLOATACYJNYCH
DO URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH WIW-AG-ZP-272-6-2017


Data publikacji :2017-10-24
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-10-24
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.5.2017


Data publikacji :2017-10-20
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-10-20
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
oraz zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu na wykonanie przeglądu
i konserwacji spektrofotometrów LC-MS-MS i sprężarki .


Data publikacji :2017-10-20
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-10-19
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2 - dot. przetargu WIW.AG.ZP.272.6.2017


Data publikacji :2017-10-17
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-10-17
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 1 - dot. przetargu WIW.AG.ZP.272.6.2017


Data publikacji :2017-10-13
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-10-13
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Ogłoszenie o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.6.2017


Data publikacji :2017-10-11
Autor :Dorota Łazarek-Tabor
Data utworzenia :2017-10-09
Dział : Cennik badań usługowych
Zakres : Cennik badań usługowych


Data publikacji :2017-10-10
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-10-10
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Ogłoszenie o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.5.2017


Data publikacji :2017-10-04
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2017-10-04
Dział : Zakres wykonywanych badań
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-10-04
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-10-04
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Wykonanie przeglądu i konserwacji spektrofotometrów LC-MS-MS i sprężarki”.
Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.4.2017


Data publikacji :2017-10-02
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-10-02
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-09-26
Autor :Krzysztof Lach
Data utworzenia :2017-09-26
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-09-22
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-09-22
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Ogłoszenie o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.4.2017


Data publikacji :2017-08-29
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2017-08-28
Dział :Strona główna
Zakres : Informacja dotycząca jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących
przeciwko wściekliźnie.


Data publikacji :2017-08-24
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-08-24
Dział :TEL.KOMÓRKOWE
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-23
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-08-23
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-22
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2017-08-09
Dział : Zakres wykonywanych badań
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-21
Autor :Barbara Hawro
Data utworzenia :2017-08-21
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na 2017 r. - Korekta nr 3


Data publikacji :2017-08-18
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2018-08-09
Dział :Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-18
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-08-18
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-18
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-08-18
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-11
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2017-08-11
Dział :Oceny innych organów
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-11
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2017-08-11
Dział :Kontrole zewnetrzne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-09
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-08-09
Dział :TEL. KOMÓRKOWE
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-09
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-08-09
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-008
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2017-08-08
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o wyniku na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych


Data publikacji :2017-08-07
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2017-08-07
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-01
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-08-01
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-07-25
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2017-07-25
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-07-07
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2017-07-07
Dział :ASF
Zakres : Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą


Data publikacji :2017-07-04
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-07-04
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.3.2017


Data publikacji :2017-07-04
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-07-04
Dział :TEL. KOMÓRKOWE
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-07-01
Autor :Dorota Łazarek - Tabor
Data utworzenia :2017-06-27
Dział :Kryteria przyjęcia próbek do badań
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-06-30
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2017-06-30
Dział :ASF
Zakres : ASF – afrykański pomór świń


Data publikacji :2017-06-30
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2017-06-29
Dział :Informacje o chorobie Aujeszkyego
Zakres : status państwa o znikomym ryzyku BSE


Data publikacji :2017-06-30
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2017-06-29
Dział :Informacje o chorobie Aujeszkyego
Zakres : Warunki przemieszczania świń na obszary regionów wolnych


Data publikacji :2017-06-30
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-06-29
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.2.2017


Data publikacji :2017-06-14
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-06-14
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW: WIW.AG.ZP.272.3.2017


Data publikacji :2017-06-13
Autor :Magdalena Kowlalczyk
Data utworzenia :2017-06-06
Dział :Strona główna
Zakres : Wzór Wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny
produktami pochodzenia zwierzęcego
i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii


Data publikacji :2017-06-09
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-06-08
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Kwoty które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
oraz zbiorcze zestawienie ofert.: WIW.AG.ZP.272.2.2017


Data publikacji :2017-03-14
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2017-03-14
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-06-07
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-06-07
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Ogłoszenie o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.3.2017


Data publikacji :2017-06-02
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-06-02
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Aktualizacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.2.2017


Data publikacji :2017-06-02
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2017-05-31
Dział :Praca
Zakres : Unieważnienie konkursu na stanowisko Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Cieszynie


Data publikacji :2017-05-31
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2017-05-30
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. .pracowniczych


Data publikacji :2017-05-24
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-04-23
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.2.2017


Data publikacji :2017-05-17
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2017-05-17
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na 2017 r. - Korekta nr 2
w I kw. 2017 r.


Data publikacji :2017-05-16
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2017-05-16
Dział : Zakres wykonywanych badań
Zakres : Aktualizacja danych: Badania kliniczne weterynaryjne – Pracownia Serologii
w I kw. 2017 r.


Data publikacji :2017-05-16
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2017-05-16
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Wykonanie planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach
w I kw. 2017 r.


Data publikacji :2017-05-15
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2017-05-15
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie na Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarie w Cieszynie i regulamin konkursu


Data publikacji :2017-05-15
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2017-05-15
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych


Data publikacji :2017-04-28
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-04-27
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.1.2017


Data publikacji :2017-04-24
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-04-21
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
oraz zbiorcze zestawienie ofert
w postępowaniu na dostawę produktów do badań mikrobiologicznych.


Data publikacji :2017-04-22
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2017-04-21
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. .pracowniczych


Data publikacji :2017-04-20
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2017-04-13
Dział :Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-04-19
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-04-19
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW [2]: WIW.AG.ZP.272.1.2017


Data publikacji :2017-04-19
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2017-04-13
Dział :Zakres wykonywanych badań
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-04-13
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2017-04-13
Dział :Strona główna
Zakres : Informacja dotycząca wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących
przeciwko wściekliźnie.


Data publikacji :2017-04-12
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-04-12
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.1.2017


Data publikacji :2017-04-06
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2017-04-06
Dział :Strona główna
Zakres : Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.
(Dz.U. z 2017 r., poz. 722).


Data publikacji :2017-04-05
Autor :Konrad Kuczera
Data utworzenia :2017-03-31
Dział :Działalność Inspekcji weterynaryjnej
Zakres : Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej
na terenie województwa śląskiego w roku 2016.


Data publikacji :2017-04-05
Autor :Konrad Kuczera
Data utworzenia :2017-02-10
Dział :Program audytów
Zakres : Program audytów prowadzonych w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii
woj. śląskiego w roku 2017.


Data publikacji :2017-04-03
Autor :Dorota Łazarek - Tabor
Data utworzenia :2017-03-22
Dział :Ogólne zasady współpracy z klientem
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-04-03
Autor :Dorota Łazarek - Tabor
Data utworzenia :2017-03-22
Dział :Kryteria przyjęcia próbek do badań
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-03-13
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2017-03-13
Dział :Wzory zleceń
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-03-14
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2017-03-14
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-03-13
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2017-03-13
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Katowicach na 2017 r.-Korekta nr 1


Data publikacji :2017-03-09
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-03-09
Dział :TEL. KOMÓRKOWE
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-03-06
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2017-03-06
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-03-03
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2017-03-03
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych
do przeprowadzenia przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Katowicach w roku 2017


Data publikacji :2017-03-01
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2017-03-01
Dział :Praca
Zakres : Ogłszenie wyniku naboru


Data publikacji :2017-02-23
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2017-02-22
Dział :Działalnoœć kontrolna
Zakres : Wykonanie Planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach w 2016 r.


Data publikacji :2017-02-23
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2017-02-22
Dział :Działalnoœć kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na 2017 r.


Data publikacji :2017-02-15
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2017-02-15
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-02-15
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-02-14
Dział :TEL.KOMÓRKOWE
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-02-14
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-02-13
Dział :Strona główna
Zakres : Informacja dot. sprzedaży bezpośredniej produktów poch. zwierzęcego


Data publikacji :2017-02-02
Autor :Beata Kaszyca
Data utworzenia :2017-02-01
Dział :Praca
Zakres : Ogłszenie o naborze na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2017-02-01
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2017-01-31
Dział :Zakres wykonywanych badań
Zakres : Wprowadzenie danych


Data publikacji :2017-02-01
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2017-01-31
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-02-01
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2017-01-31
Dział :Dane teleadresowe
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-02-01
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2017-01-31
Dział :Stan przyjmowanych spraw i kolejnoœć ich załatwiania
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-02-01
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2017-01-31
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-01-18
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2017-01-18
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-01-17
Autor :Iga Kalyta
Data utworzenia :2017-01-12
Dział :Strona główna
Zakres : Wzór Wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny
produktami pochodzenia zwierzęcego
i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii


Data publikacji :2017-01-05
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2017-01-05
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-01-05
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-01-05
Dział :TEL.KOMORKOWE
Zakres : Aktualizacja danych
# PowrótZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019