http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | Rejestr zmian 2018r.

Data publikacji : 2018-12-10
Autor : Violetta Dopierała
Data utworzenia : 10.12.2018
Dział : Działalnoœć kontrolna
Zakres : Wykonanie Planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach w III kw. 2018 r.


Data publikacji : 2018-11-30
Autor : Beata Kaszyca – Szyndler
Data utworzenia : 29.11.2018
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko laboranta w mikrobiologii spożywczej - nabór na zastępstwo


Data publikacji : 2018-11-30
Autor : Beata Kaszyca – Szyndler
Data utworzenia : 29.11.2018
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego asystenta na pracowni patologii i bakteriologii - nabór na zastępstwo


Data publikacji : 2018-11-30
Autor : Beata Kaszyca – Szyndler
Data utworzenia : 29.11.2018
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko laboranta w pracowni mikrobiologii spożywczej


Data publikacji : 2018-11-07
Autor : Barbara Pawełczyk
Data utworzenia : 2018-07-26
Dział : Strona główna
Zakres : Wykonanie Planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach w II kw. 2018 r.


Data publikacji : 2018-11-07
Autor : Sonia Ludwig-Kowal
Data utworzenia : 2018-11-06
Dział : Strona główna
Zakres : Informacja GLW dla hodowców bydła w sprawie programu zwalczania IBR/IPV i BVD MD


Data publikacji : 2018-11-06
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia : 2018-11-06
Dział : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakres : 1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w wyniku prowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu
laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej WIW.AG.ZP.272.3.2018
2. Załącznik nr 1 ocena i porównanie złożonych ofert ( punktacja)


Data publikacji : 2018-11-06
Autor : Maciej Trojan
Data utworzenia : 2018-11-06
Dział : Strona główna
Zakres : Aktualizacja zapisu dot. ilości ognisk i przypadków ASF w Polsce


Data publikacji : 2018-11-06
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia : 2018-11-06
Dział : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakres : Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
WIW.AG.ZP.272.4.2018


Data publikacji : 2018-10-31
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia : 2018-10-30
Dział : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakres : Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz
zbiorcze zestawienie ofert WIW.AG.ZP.272.4.2018


Data publikacji :2018-10-29
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2018-10-29
Dział : Praca
Zakres : Wynik naboru na stanowisko informatyka


Data publikacji :2018-10-29
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2018-10-29
Dział : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakres : Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz zbiorcze zestawienie złożonych ofert


Data publikacji :2018-10-22
Autor : Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2018-10-24
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko młodszego asystenta w pracowni mikrobiologii spożywczej


Data publikacji :2018-10-22
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2018-10-22
Dział : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakres : WYKONANIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI ORAZ OSBŁUGI SERWISOWEJ
DWÓCH SPEKTORMETRÓW LC-MS/MS 6460 WIW-AG-ZP-272-4-2018


Data publikacji :2018-10-19
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2018-10-19
Dział : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakres : SIWZ wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej.
Ogłoszenie o zamówieniu WIW-AG-ZP-272-3-2018 z dnia 2018-10-19r.


Data publikacji :2018-10-18
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2018-10-18
Dział : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakres : Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w wyniku prowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądów
i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej WIW.AG.ZP.272.8.2018


Data publikacji :2018-10-18
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2018-10-18
Dział : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakres : Załącznik nr 1 ocena i porównanie złożonych ofert ( punktacja)


Data publikacji :2018-10-11
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2018-10-11
Dział : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców II - WIW.AG.ZP.272.2.2018


Data publikacji :2018-10-09
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2018-10-08
Dział : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców I - WIW.AG.ZP.272.2.2018


Data publikacji :2018-10-08
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2018-10-04
Dział : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakres : Sprostowanie do SIWZ


Data publikacji :2018-10-05
Autor : Beata Kaszyca- Szyndler
Data utworzenia :2018-10-04
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka


Data publikacji :2018-10-04
Autor : Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2018-10-04
Dział : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakres : 1. SIWZ wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej 2018
2. Ogłoszenie o zamówieniu WIW-AG-ZP-272-2-2018 z dnia 2018-10-04 r.


Data publikacji :2018-10-02
Autor : Beata Kaszyca- Szyndler
Data utworzenia :2018-10-01
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko
młodszego asystenta w pracowni mikrobiologii spożywczej


Data publikacji :2018-09-28
Autor : Maciej Trojan
Data utworzenia :2018-09-28
Dział : ASF
Zakres : Aktualizacja zapisu dot. ilości ognisk i przypadków ASF w Polsce.


Data publikacji :2018-09-28
Autor : Beata Kaszyca- Szyndler
Data utworzenia :2018-09-28
Dział : Praca
Zakres : Wynik naboru na stanowisko młodszego asystenta ds. ochrony zdrowia konsumenta.


Data publikacji :2018-09-28
Autor : Beata Kaszyca- Szyndler
Data utworzenia :2018-09-27
Dział : Praca
Zakres : Wynik naboru na stanowisko starszego informatyka.


Data publikacji :2018-09-28
Autor : Beata Kaszyca- Szyndler
Data utworzenia :2018-09-27
Dział : Praca
Zakres : Wynik naboru na stanowisko starszego laboranta na pracowni serologii .


Data publikacji :2018-09-18
Autor : Beata Kaszyca- Szyndler
Data utworzenia :2018-09-18
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o wyniku naboru
na stanowisko młodszego asystenta w pracowni mikrobiologii spożywczej .


Data publikacji :2018-09-12
Autor : Beata Kaszyca- Szyndler
Data utworzenia :2018-09-11
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko
starszego informatyka w zespole ds. administracyjnych.


Data publikacji :2018-09-06
Autor : Danuta Świerczek
Data utworzenia :2018-09-04
Dział : Strona startowa
Zakres : Informacja dotycząca jesiennej akcji szczepienia lisów
wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Data publikacji :2018-09-05
Autor : Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-09-04
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego asystenta w inspektoracie
do spraw ochrony zdrowia konsumenta
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności


Data publikacji :2018-08-28
Autor : Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-08-28
Dział : Praca
Zakres : Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko laboranta w mikrobiologii spożywczej.


Data publikacji :2018-08-24
Autor : Maciej Trojan
Data utworzenia :2018-08-24
Dział : ASF
Zakres : Aktualizacja zapisu dot. ilości ognisk i przypadków ASF w Polsce.


Data publikacji :2018-08-09
Autor : Beata Cyganik
Data utworzenia :2018-08-21
Dział : Zakład Higieny Weterynaryjnej - Zakres wykonywanych badań
Zakres : Zmianą zakresu akredytacji, zastąpienie starych plików ich nowymi opracowanymi.


Data publikacji :2018-08-09
Autor : Beata Cyganik
Data utworzenia :2018-08-21
Dział : Zakład Higieny Weterynaryjnej - Akredytacja AB 548 PCA
Zakres : Zmiany w opisie załączników do pobrania.


Data publikacji :2018-08-09
Autor :Adam Koziak
Data utworzenia :2018-08-09
Dział : Telefony komórkowe
Zakres : Aktualizacja spisu telefonów komórkowych w Woj. Inspektoracie Wet.


Data publikacji :2018-08-09
Autor :Adam Koziak
Data utworzenia :2018-08-09
Dział : Stan przyjmowanych spraw i kolejno?ć ich załatwiania
Zakres : Aktualizacja danych - stan przyjmowanych spraw i kolejno?ć ich załatwiania.


Data publikacji :2018-08-09
Autor :Adam Koziak
Data utworzenia :2018-08-09
Dział : Kontakty
Zakres : Aktualizacja danych w dziale kontakty w sekcji dane teleadresowe w BIP.


Data publikacji :2018-08-08
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2018-08-08
Dział : ASF
Zakres : Aktualizacja zapisu dot. ilości ognisk i przypadków ASF w Polsce


Data publikacji :2018-08-08
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-08-07
Dział : Oferty pracy
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego laboranta na pracowni serologii


Data publikacji :2018-08-06
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-08-06
Dział : Oferty pracy
Zakres : Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko laboranta w pracowni badań chemicznych


Data publikacji :2018-08-02
Autor :Adam Koziak
Data utworzenia :2018-08-02
Dział : Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacje


Data publikacji :2018-08-02
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2018-08-02
Dział :ASF
Zakres : Aktualizacja zapisu dot. ilości ognisk i przypadków ASF w Polsce.


Data publikacji :2018-08-02
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-08-01
Dział :Oferty pracy
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko
młodszego asystenta w pracowni mikrobiologii spożywczej


Data publikacji :2018-08-02
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-08-01
Dział :Oferty pracy
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko laboranta w mikrobiologii spożywczej


Data publikacji :2018-07-27
Autor :Barbara Hawro
Data utworzenia :2018-07-26
Dział :Działalno?ć kontrolna
Zakres : Wykonanie Planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Katowicach w II kw. 2018r.


Data publikacji :2018-07-25
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2018-07-25
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
WIW.AG.ZP.272.1.2018


Data publikacji :2018-07-20
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-07-20
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o wyniku naboru na zastępstwo na stanowisko laboranta
w mikrobiologii spożywczej


Data publikacji :2018-07-18
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-07-18
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2018-07-16
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2018-07-16
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia - postepowanie nr WIW-AG-ZP-272-1-2018


Data publikacji :2018-07-12
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2018-07-11
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców II nr sprawy WIW.AG.ZP.272.1.2018


Data publikacji :2018-07-10
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2018-07-10
Dział :ASF
Zakres : Aktualizacja liczby ognisk ASF


Data publikacji :2018-07-09
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2018-07-09
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców I nr sprawy WIW.AG.ZP.272.1.2018


Data publikacji :2018-07-06
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-07-06
Dział :Oferty pracy
Zakres : Wyniki naboru na stanowisko młodszego asytenta w pracowni badań chemicznych


Data publikacji :2018-07-05
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2018-07-05
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Sprostowanie do SIWZ - WIW.AG.ZP272.1.2018


Data publikacji :2018-07-04
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2018-07-04
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Ogłoszenie o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.1.2018


Data publikacji :2018-07-04
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2018-07-03
Dział :ASF
Zakres : Aktualizacja liczby ognisk ASF


Data publikacji :2018-07-03
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-07-03
Dział :Oferty pracy
Zakres : Wynik naboru na stanowisko Informatyka


Data publikacji :2018-06-26
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2018-06-25
Dział :ASF
Zakres : Aktualizacja liczby ognisk ASF


Data publikacji :2018-06-20
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2018-06-20
Dział :ASF
Zakres : Aktualizacja liczby ognisk ASF


Data publikacji :2018-06-16
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-06-15
Dział :Oferty pracy
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko laboranta w Pracowni mikrobiologii spożywczej


Data publikacji :2018-06-15
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-06-14
Dział :Oferty pracy
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko laboranta w Pracowni Badań Chemicznych


Data publikacji :2018-06-15
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-06-14
Dział :Oferty pracy
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego asystenta w Pracowni Badań Chemicznych


Data publikacji :2018-06-09
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-06-08
Dział :Oferty pracy
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka


Data publikacji :2018-06-07
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2018-06-07
Dział :ASF
Zakres : Aktualizacja liczby ognisk ASF


Data publikacji :2018-06-07
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-06-07
Dział :Oferty pracy
Zakres : Wynik naboru na stanowisko st. Informatyka


Data publikacji :2018-05-30
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2018-05-30
Dział :Zakres wykonywanych badań
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2018-05-30
Autor :Barbara Hawro
Data utworzenia :2018-05-30
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na 2018 r. - korekta 2.


Data publikacji :2018-05-25
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2018-05-25
Dział :Wzory zleceń
Zakres : wzory zleceń - aktualizacja


Data publikacji :2018-05-25
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2018-05-25
Dział :Ogólne zasady współpracy z klientem
Zakres : Ogólne Zasady Współpracy z Laboratorium - Aktualizacja


Data publikacji :2018-05-24
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2018-05-24
Dział :ASF
Zakres : Aktualizacja liczby ognisk ASF


Data publikacji :2018-05-24
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-05-23
Dział :Oferty pracy
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego informatyka


Data publikacji :2018-05-23
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2018-05-23
Dział :Numery telefonów
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2018-05-23
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2018-05-23
Dział :Stan przyjmowanych spraw i kolejno?ć ich załatwiania
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2018-05-16
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-05-16
Dział :Oferty pracy
Zakres : Wynik naboru na stanowisko asystenta w pracowni mikrobiologii spożywczej


Data publikacji :2018-05-14
Autor :Barbara Hawro
Data utworzenia :2018-05-14
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Wykonanie Planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Katowicach w I kw. 2018 r.


Data publikacji :2018-05-08
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2018-05-08
Dział :ASF
Zakres : Aktualizacja liczby ognisk ASF


Data publikacji :2018-05-08
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2018-05-08
Dział :TEL. Komórkowe
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2018-04-27
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2018-04-27
Dział :Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2018-04-27
Autor :Sonia Ludwig-Kowal
Data utworzenia :2018-04-27
Dział :TEL. Komórkowe
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2018-04-25
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2018-04-25
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2018-04-18
Autor :Barbara Hawro
Data utworzenia :2018-04-17
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na 2018 r. - korekta 1


Data publikacji :2018-04-12
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-04-11
Dział :Oferty pracy
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta w pracowni mikrobiologii spożywczej


Data publikacji :2018-04-11
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-04-11
Dział :Oferty pracy
Zakres : Ogłoszenie o wyniku naboru


Data publikacji :2018-04-10
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-04-09
Dział :Oferty pracy
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta w pracowni mikrobiologii spożywczej


Data publikacji :2018-04-05
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2018-04-05
Dział :ASF
Zakres : Aktualizacja liczby ognisk ASF


Data publikacji :2018-03-30
Autor :Konrad Kuczera
Data utworzenia :2018-03-30
Dział :Działalność Inspekcji weterynaryjnej
Zakres : Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej
na terenie województwa śląskiego w roku 2017.


Data publikacji :2018-03-26
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2018-03-21
Dział :Strona główna
Zakres : Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018r.


Data publikacji :2018-03-19
Autor :Natalia Boś
Data utworzenia :2018-03-09
Dział :Strona główna
Zakres : Informacja dotycząca wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących
przeciwko wściekliźnie.


Data publikacji :2018-03-13
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2018-03-09
Dział :Zakres wykonywanych badań
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2018-03-12
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2018-03-12
Dział :ASF
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2018-03-08
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-03-08
Dział :Oferty pracy
Zakres : Ogłoszenie o wyniku naboru


Data publikacji :2018-03-01
Autor :Konrad Kuczera
Data utworzenia :2018-02-15
Dział :Program audytów
Zakres : Program audytów kontroli urzędowych planowanych
w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii woj. śląskiego
w roku 2018.


Data publikacji :2018-02-22
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-02-22
Dział :Oferty pracy
Zakres : ogłoszenie o wyniku naboru


Data publikacji :2018-02-21
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2018-02-16
Dział :Zakres wykonywanych badań
Zakres : Badania kliniczne weterynaryjne - Pracownia Serologii - Aktualizacja danych


Data publikacji :2018-02-15
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-02-14
Dział :Oferty pracy
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko laboranta w pracowni PBC


Data publikacji :2018-02-02
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2018-02-02
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2018-02-02
Autor :Barbara Hawro
Data utworzenia :2018-02-02
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na rok 2018


Data publikacji :2018-01-30
Autor :Barbara Hawro
Data utworzenia :2018-01-30
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Wykonanie Planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach w 2017 r.


Data publikacji :2018-01-29
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2018-01-29
Dział :Kryteria przyjęcia próbek do badań
Zakres : Kryteria przyjęcia próbek do badań mikrobiologicznych. Pracownia Mikrobiologii Spożywczej.


Data publikacji :2018-01-25
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2018-01-15
Dział :Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakres : Zakres akredytacji AB 548


Data publikacji :2018-01-17
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2018-01-16
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora ds. BHP


Data publikacji :2018-01-16
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2018-01-16
Dział :ASF
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2018-01-11
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2018-01-11
Dział :Stan przyjmowanych spraw i kolejno?ci ich załatwiania
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2018-01-11
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2018-01-11
Dział :TEL.KOMÓRKOWE
Zakres : Aktualizacja danych
# PowrótZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019