http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  ZnajdĽ w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | Rejestr zmian 2016r.

Data publikacji :2016-12-28
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-12-28
Dział :Praca
Zakres : Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 5253 z dnia 8 listopada 2016 r.


Data publikacji :2016-12-28
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-12-28
Dział :Praca
Zakres : Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 5250 z dnia 8 listopada 2016 r.


Data publikacji :2016-12-23
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2016-12-23
Dział :Strona Główna
Zakres : APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii - ulotka


Data publikacji :2016-12-22
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2016-12-22
Dział :Strona Główna
Zakres : W dniu 20 grudnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym opublikowane zostało Rozporz±dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarz±dzenia ¶rodków zwi±zanych z wyst±pieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016 Poz. 2091). Rozporz±dzenie to wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


Data publikacji :2016-12-20
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2016-12-20
Dział :Strona Główna
Zakres : Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla my¶liwych dotycz±ce postępowania podczas polowań na ptactwo łowne


Data publikacji :2016-12-06
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2016-12-06
Dział :Strona Główna
Zakres : W dniu 3 grudnia 2016 r. potwierdzono wyst±pienie pierwotnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie gęsi


Data publikacji :2016-11-24
Autor :Beata Kaszyca
Data utworzenia :2016-11-24
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-11-08
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-11-07
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2016-11-08
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-11-07
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2016-11-03
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-11-03
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-10-27
Autor :BMaciej Trojan
Data utworzenia :2016-10-26
Dział :Informacje - Strona główna
Zakres : APEL do hodowców trzody chlewnej


Data publikacji :2016-10-26
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2016-10-25
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data publikacji :2016-10-19
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2016-10-18
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Kwoty jakie Zamawiaj±cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu na wykonanie przegl±dów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach


Data publikacji :2016-10-13
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2016-10-12
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1]


Data publikacji :2016-10-10
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2016-10-10
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Przetarg nieograniczony na przeg±ldy i konserwacje sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Laboratoryjnej w Katowicach


Data publikacji :2016-10-05
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-10-05
Dział :Praca
Zakres : Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 3059 z dnia 1 września 2016 r.


Data publikacji :2016-10-05
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2016-10-05
Dział :Numery komórkowe
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-10-05
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2016-10-05
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-09-27
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2016-09-27
Dział :Dane teleadresowe
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-09-27
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-09-27
Dział :Stan przyjmowanych spraw i kolejność ich załatwienia
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-09-21
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2016-09-20
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data publikacji :2016-09-15
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2016-09-15
Dział :Informacje prasowe.
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-09-15
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2016-09-15
Dział :Informacja dotycz±ca jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyj±cych przeciwko w¶ciekliĽnie.
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-09-13
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-09-13
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-09-09
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-09-09
Dział :Praca
Zakres : Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 2777 z dnia 23 sierpnia 2016 r.


Data publikacji :2016-09-01
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-09-01
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2016-08-31
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2016-08-31
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu na dostawę drobnych artykułów laboratoryjnych


Data publikacji :2016-08-29
Autor :Joanna Gąsiorczyk-Jamrozy
Data utworzenia :2016-08-29
Dział :Informacje - Strona główna
Zakres : Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący materiałów informacyjnych dla hodowców trzody chlewnej


Data publikacji :2016-08-26
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2016-08-23
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na 2016 r. - Korekta nr 2


Data publikacji :2016-08-26
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2016-08-23
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Wykonanie Planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach w II kwartale 2016 r.


Data publikacji :2016-08-26
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2016-08-19
Dział :Certyfikat akredytacji Nr AB548 PCA
Zakres : Certyfikatu akredytacji - ZHW w Katowicach.


Data publikacji :2016-08-24
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2016-08-23
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zmiana w SIWZ


Data publikacji :2016-08-23
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-08-22
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2016-08-22
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2016-08-22
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW


Data publikacji :2016-08-19
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2016-08-17
Dział :Akredytacja
Zakres : Zakres akredytacji - wydanie 19


Data publikacji :2016-08-10
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-08-10
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Zmiana na stanowisku z-cy PLW w Będzinie


Data publikacji :2016-08-08
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-08-08
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Zmiana w obsadzie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku


Data publikacji :2016-08-04
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2016-08-04
Dział :Kontrole zewnętrzne
Zakres : Sprawozdanie za rok 2015


Data publikacji :2016-08-03
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2016-08-03
Dział :TEL. Komórkowe
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-08-01
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-08-01
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko starszego inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywno¶ci


Data publikacji :2016-06-27
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2016-06-27
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.7.2016


Data publikacji :2016-07-21
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-07-20
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2016-07-12
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2016-07-11
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : 4) ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW


Data publikacji :2016-07-11
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2016-07-08
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania: WIW.AG.ZP.272.5.2016


Data publikacji :2016-07-11
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2016-07-08
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : 3) ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW


Data publikacji :2016-07-08
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2016-07-07
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : 2) ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA DO SIWZ


Data publikacji :2016-07-07
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2016-07-07
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-07-07
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2016-07-06
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 1)


Data publikacji :2016-07-05
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-07-04
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2016-07-04
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2016-07-04
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.7.2016


Data publikacji :2016-06-30
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2016-06-30
Dział :TEL.KOMÓRKOWE
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-06-21
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2016-06-21
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.3.2016


Data publikacji :2016-05-19
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2016-05-19
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.6.2016


Data publikacji :2016-06-16
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2016-06-16
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1] - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.5.2016


Data publikacji :2016-06-16
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2016-06-16
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-06-15
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2016-06-15
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na rok 2016 – Korekta nr 1


Data publikacji :2016-06-14
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-06-14
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o dokonanym wyborze kandydata


Data publikacji :2016-06-08
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-06-08
Dział :Praca
Zakres : Informacja o dokonanym wyborze kandydata na stanowisko młodszego asystenta ds. ochrony zdrowia konsumenta


Data publikacji :2016-06-08
Autor :Łukasz Ciupek
Data utworzenia :2016-06-08
Dział :Obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi OTC
Zakres : Aktualizacja informacji


Data publikacji :2016-06-08
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2016-06-08
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.5.2016


Data publikacji :2016-06-06
Autor :Magdalena Kowalczyk
Data utworzenia :2016-06-03
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży
produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej


Data publikacji :2016-06-03
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2016-06-03
Dział :Adresy e-mail
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-06-03
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2016-06-03
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-06-01
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2016-05-31
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.6.2016


Data publikacji :2016-05-25
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2016-05-25
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1] - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.3.2016


Data publikacji :2016-05-24
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2016-05-24
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Wykonanie planu kontroli WIW w Katowicach w 2016 roku kwartał I.


Data publikacji :2016-05-20
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2016-05-20
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.3.2016


Data publikacji :2016-05-19
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2016-05-19
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.2.2016


Data publikacji :2016-05-18
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-05-17
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2016-05-17
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-05-16
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2016-05-13
Autor :Danuta ¦wierczek
Data utworzenia :2016-05-13
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Informacja dotycz±ca wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyj±cych
przeciwko w¶ciekliĽnie


Data publikacji :2016-05-04
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2016-05-04
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców,
i zmiany do SIWZ - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.2.2016


Data publikacji :2016-04-27
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2016-04-27
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.2.2016


Data publikacji :2016-04-27
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-04-26
Dział :Praca
Zakres : Informacja o dokonanym wyborze kandydata na stanowisko referenta ds. kancelaryjnych


Data publikacji :2016-04-22
Autor :Jonna Żyszczyńska
Data utworzenia :2016-04-22
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty
i ponownej ocenie ofert złożonych na PAKIET NR 4


Data publikacji :2016-04-21
Autor :Jonna Żyszczyńska
Data utworzenia :2016-04-21
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data publikacji :2016-04-14
Autor :Konrad Kuczera
Data utworzenia :2016-03-30
Dział :Działalność Inspekcji Weterynaryjnej
Zakres : Publikacja sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej za 2015


Data publikacji :2016-04-14
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2016-04-14
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-04-14
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-04-14
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-04-13
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2016-04-13
Dział :Kierownictwo
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-04-12
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2016-04-12
Dział :Telefony komórkowe
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-04-11
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2016-04-11
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [2]
I ZMIANA SIWZ - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.1.2016


Data publikacji :2016-04-08
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2016-04-08
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1] - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.1.2016


Data publikacji :2016-04-05
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2016-04-05
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.1.2016


Data publikacji :2016-03-31
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-03-30
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2016-03-22
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-03-21
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o wynikach wyboru na wolne stanowisko


Data publikacji :2016-03-11
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-03-11
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia praktyk studenckich


Data publikacji :2016-03-11
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-03-11
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia praktyk studenckich


Data publikacji :2016-03-11
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-03-11
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia praktyk studenckich


Data publikacji :2016-03-05
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-03-04
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2016-03-01
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2016-03-01
Dział :Kierownictwo
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-03-01
Autor :Dominika Czyż
Data utworzenia :2016-03-01
Dział :Majątek WIW za 2015
Zakres : Majątek WIW Katowice


Data publikacji :2016-03-01
Autor :Dominika Czyż
Data utworzenia :2016-03-01
Dział :Majątek WIW za 2014
Zakres : Majątek WIW Katowice


Data publikacji :2016-02-23
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2016-02-23
Dział :Telefony komórkowe Inspekcji Weterynaryjnej w województwie ¶l±skim.
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-02-23
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2016-02-23
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-02-23
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2016-02-23
Dział :Adresy e-mail
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-02-23
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2016-02-23
Dział :Dane teleadresowe
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2016-02-19
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2016-02-18
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na rok 2016


Data publikacji :2016-02-19
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2016-01-28
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Wykonanie planu kontroli WIW w Katowicach w 2015 roku


Data publikacji :2016-02-18
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2016-02-18
Dział :Dane teleadresowe
Zakres : Aktualizacja danych teleadresowych.


Data publikacji :2016-02-15
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2016-02-15
Dział :Praca
Zakres : Informacja o wyniku naboru


Data publikacji :2016-02-12
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2016-02-11
Dział :Strona główna
Zakres : nowy formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


Data publikacji :2016-02-12
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2016-02-11
Dział :Petycje
Zakres : Zasady składania i rozpatrywania petycji.


Data publikacji :2016-02-08
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2016-02-08
Dział :Program audytów
Zakres : Program audytów kontroli urzędowych planowanych
w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii woj. śląskiego
w roku 2016
# PowrótZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporz±dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
¦l±ski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019